Objawy depresji

Objawy depresji są różne w zależności od typu tej choroby. Należy również zaznaczyć, że ich występowanie jest indywidualne dla każdego cierpiącego na to schorzenie i występuje w różnym nasileniu.

Do najczęściej występujących objawów depresji jedno biegunowej zalicza się:

  • trwałe przygnębienie i smutek,
  • złe samopoczucie,
  • brak wiary we własne możliwości i ogólne zrezygnowanie oraz ciągłe zmęczenie.

Często chorzy skarżą się również na bezsenność, brak apetytu i związany z tym spadek masy ciała. Chory na depresję unika kontaktu z otoczeniem, czuje się wyobcowany i bezwartościowy. Jest lękliwy a jego samoocena jest niska.

W późniejszej fazie depresji zauważa się:

  • brak koncentracji i skupienia,
  • ogólne roztargnienie i
  • powolność myślenia.

W przypadku depresji dwu biegunowej do podstawowych dolegliwości dochodzi jeszcze rozdrażnienie, nerwowość i ataki agresji ze strony chorego. Częste jest także występowanie nasilonych objawów przygnębienia i rezygnacji przeplatające się nagłymi stanami euforii i pobudzenia. W stanach psychozy charakterystyczne są wizje maniakalne i urojenia, których pacjent niejednokrotnie nie jest świadomy.

Dziewięć na dziesięć osób, które cierpią na depresję ma również myśli samobójcze.

Trzeba zaznaczyć, że aby zdiagnozować depresję najczęstsze jej objawy muszą występować u chorego trwale minimum przez dwa tygodnie.

Istnieje także typ depresji sezonowej. W praktyce oznacza to nawracające stany, kiedy objawy nie występują trwale a pojawiają się okresowo.