Psychoterapia w depresji

Leczenie depresji poprzez psychoterapięObok farmakologii, psychoterapia jest jedną z najczęstszych i najbardziej skutecznych metod walki z depresją.

Program psychoterapii jest dobierany zawsze indywidualnie pod kątem pacjenta i jego zaburzeń. Terapeuta nawiązuje z pacjentem więź, dzięki której możliwa jest pomoc i poprawa stanu chorego.

Najczęściej program psychoterapii obejmuje naukę radzenia sobie z samym sobą, rozpoznawania własnych emocji i sposobów ich wyrażania.

Celem psychoterapii w przypadku depresji jest niwelowanie jej objawów, zlikwidowanie sytuacji, która depresję wywołała, wzmocnienie psychiki pacjenta i zbudowanie jego możliwości obronnych oraz zmiana osobowości pacjenta w kierunku jego dojrzałego funkcjonowania.

Dobrze, kiedy psychoterapia prowadzona jest równocześnie z najbliższymi cierpiącego na depresję ? to pozwala wytworzyć lepsze relacje pomiędzy nimi i większe zrozumienie dla tej choroby.

Rodzaje psychoterapii w depresji

Istnieją dwa rodzaje psychoterapii: to leczenie indywidualne i grupowe. Warto jednak zaznaczyć, że psychoterapia grupowa jest tylko dodatkową formą leczenia. Dla chorego na depresję zawsze najważniejszym środkiem leczenia jest psychoterapia indywidualna.

O ile w przypadku leczenia farmakologicznego łatwo jest określić ramy czasowe jego trwania, tak jeśli chodzi o psychoterapię żaden specjalista nie założy z góry terminu jej zakończenia. Depresja jest chorobą przewlekłą, niezwykle oporną na leczenie i zdarza się, że chory praktykuje psychoterapię nawet kilka lat. Zaleca się także, by sesje terapeutyczne trwały jeszcze kilka miesięcy po stwierdzeniu wyleczenia pacjenta z depresji.